مشهد آگهی
مشهد آگهی

توضیحات آگهی

اجاره هیلتی بالابر دستگاه جوش فرز دریل پمپ باد  وغیره
دارای ارسال با  پیک
آدرس بلوار دوم طبرسی :

انتهای طبرسی شمالی ۴

سمت راست نظام دوست ۱۵ مغازه چهارم
درصورت نیاز تماس بگیرید
۰۹۳۸۵۴۱۰۶۶۱ باقری

هنگام تماس حتما بگیداز مشهدآگهی تماس میگیرید