مشهد آگهی
مشهد آگهی

توضیحات آگهی

به چند نفر بازاریاب حرفه ای خانم با سابقه کار حداقل 2 سال نیازمندیم
شیفت کاری صبح
محیط امن
پرسنل خانم